Leukocyter, Ledv-

System

Ledvätska

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Allmän remiss

Provtagning

  • Ledvätska tas i 1 EDTA-rör, lila/svart propp.
  • Provet transporteras snarast till lab. Ej rörpost.
  • Differentialräkning kan ej utföras. 

Referensintervall

Ledv-Leukocyter: <0,2 x 109/L

Ledv-Neutrofila: <0,2 x 109/L

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, x 109/L

Mätprincip

Räkning, mikroskopi 

Ledv-Neutrofila utförs endast vid Ledv-Leukocyter >2,0 x 109/L.

Ackrediterad

Nej