Glukosbelastning, fPt-

System

Patient

Synonym

Glukosomsättning, oral 1-dos

Remiss

Allmän remiss med frågeställning.

Provtagning

  • Patienten skall vara fastande från kl 22 kvällen före belastningen. Endast vatten i måttliga mängder får intas efter denna tidpunkt. Avstå från nikotin- och koffeinintag, kroppsansträngning och stress på morgonen tills belastningen är färdig.
  • Prov för P-Glukos tas kapillärt strax före (0-prov) samt 2 timmar (120min-prov) efter tillförsel av glukoslösning. Anteckna tid för provtagning på remiss.
  • Obs! undersökningen kan inte utföras vid pågående infektion.
  • Obs! undersökningen är kontraindicerad för patienter som är gastric-bypass opererad.
  • Undersökningen kan utföras på resp. vårdenhet eller beställas på Klinisk kemi 010-435 27 18
  • Remiss skickas till aktuellt laboratorium. Varifrån kallelse och förhållningssätt inför belastningen skickas till patienten.

Referensintervall

Typ   Koncentration
     
Normal glukostolerans  
0-prov   4,2 - 6,3 mmol/L
120 min-prov   < 8,9 mmol/L
     
Nedsatt glukostolerans  
120min-prov   8,9 - 12,1 mmol/L
     
Diabetes mellitus    
0-prov   7,0
120 min-prov   12,2
     
Graviditetsdiabetes    
 120 min-prov     10,0
     

Storhet och enhet

Uttryckes genom P-glukos, substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Glukosbelastningsdryck Gluco 75, 200 mL. Beställs från marknadsplatsen

Ackrediterad

Ja