Kiralt amfetamin, U-

Analys av kiralt amfetamin kan skilja bruk av förskrivet amfetamin från missbruk av illegalt amfetamin. 

Synonym

Elvanse, Attentin, Metamina

System

Urin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett för droganalyser i urin

Provtagning

Hantering och transport

Förvaras kylt. Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Efter analys sparas urinen i 2 månader.

Referensintervall

kvot l/d-amfetamin <0,05 Låg andel l-amfetamin tydande på intag av enbart Elvanse eller Attentin.

kvot l/d-amfetamin 0,05–0,25

Måttlig förhöjd andel l-amfetamin tydande på sidomissbruk av illegalt amfetamin alternativt användning av Metamina.

kvot l/d-amfetamin >0,25

Betydande andel l-amfetamin starkt talande för (sido)missbruk av illegalt amfetamin.

Storhet och enhet

Kvot

Mätprincip

LC-MS/MS

Ackrediterad

Nej

Medicinsk bakgrund

Analysen baseras på att förskrivna läkemedel i princip enbart innehåller högerformen av amfetamin (d-amfetamin; dexamfetamin) medan illegalt amfetamin (”gatuamfetamin”) innehåller lika delar höger- och vänsterform (sistnämnda även kallad l-amfetamin).

 

Indikation för analysen: detektion av sidomissbruk av illegalt amfetamin vid behandling med dexamfetaminpreparat (Elvanse, Attentin; mer sällan licenspreparatet Metamina).

 

Förutsättningar för analysen: Före kiral analys analyserar vi totalamfetamin (l-amfetamin + d-amfetamin) i provet; om detta understiger 500 ng/mL är kiral analys osäker och utförs därför ej. Vi analyserar också metamfetamin; förekomst av detta visar på missbruk av illegalt amfetamin (där metamfetamin ofta är förorening), alternativt missbruk av metamfetamin, vilket gör analys av kiralt amfetamin överflödig.

 

Tolkning av svar:

  • Vid intag av enbart Elvanse eller Attentin skall l-amfetamin i princip inte detekteras (kvot l/d-amfetamin under 0,05).
  • Hos patient förskriven Elvanse eller Attentin tyder kvot l/d-amfetamin över 0,05 på sidomissbruk av illegalt amfetamin. Legal användning av läkemedel innehållande enstaka procent l-amfetamin (Metamina) kan dock ge kvot upp till 0,25 på grund av att l-amfetamin elimineras långsammare i kroppen än d-amfetamin.
  • Kvot över 0,25 talar starkt för sidomissbruk av illegalt amfetamin. (Vid intag av enbart illegalt amfetamin ligger kvoten typiskt över 1 på grund av att l-amfetamin elimineras långsammare än d-amfetamin.)

 

Notera: Missbrukssubstansen metamfetamin metaboliseras snabbare till d- än l-amfetamin och kan därmed ge upphov till falskt låg l/d-amfetaminkvot. Parkinsonläkemedlet selegilin (Eldepryl) ger genom metabolism upphov till l- men inte d-amfetamin och kan därmed ge upphov till falskt hög l/d-amfetaminkvot.