Calcium, P-

System

Plasma

Remiss

 • Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

 • 7 mL eller 5 mL Li-Heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  - 7 dygn i rumstemperatur

  - 3 veckor i kyl

  - 8 månader i frys

  - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad

Minsta volym

100 µL plasma, 1/2 microtainerrör.

Referensintervall

Ålder   Koncentration
0 - 10 dagar   1,90 - 2,60
10 dagar - 2 år   2,25 - 2,75 
2 -12 år   2,20 - 2,70
12 - 18 år   2,10 - 2,55
≥18 år   2,15 - 2,50

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja