ASAT, P-

System

Plasma

Synonym

Aspartat aminotransferas (E.C.2.6.1.1)

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp.
  • Plasman ska avskiljas om den ska förvaras >48 timmar eller vid -20°C.

  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
    - 4 dygn 20-25 °C
    - 7 dygn i 2-8 °C
    - 12 veckor i -20 °C

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
<6 mån   saknas
6 - 12 mån   0,55 - 1,1 µkat/L
1 - 4 år   0,41 - 0,93 µkat/L
5 - 8 år   0,40 - 0,80 µkat/L
9 - 17 år   0,28 - 0,72 µkat/L
18 år   0,25 - 0,60 µkat/L

Pojkar och män

Ålder   Koncentration
<6 mån   saknas
6 - 12 mån   0,55 - 1,1 µkat/L
1 - 4 år   0,41 - 0,93 µkat/L
5 - 8 år   0,40 - 0,80 µkat/L
9 - 17 år   0,28 - 0,72 µkat/L
≥18 år   0,25 - 0,75 µkat/L

Storhet och enhet

Enzymaktivitetskoncentration, µkat/L.

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja