Kortisol, P-, hämningstest

System

Patient

Synonym

Dexametasontest  

Remiss

 Beställs elektroniskt alt. Allmän remiss

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, (Ljusgrön propp).
  • Angående provtagning och dosering se FASS.
  • Anteckna provtagningstidpunkten på rör och remiss.
  • OBS! Chockberedskap (se FASS)
  • Primäranalys: P-Kortisol

Minsta volym

150 µL

Referensintervall

Se FASS

Storhet och enhet

Uttryckes genom P-Kortisol, substanskoncentration, nmol/L.

Mätprincip

Se Primäranalys: P-Kortisol

Ackrediterad

Ja