Kortisol, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 14 dygn i kyl

    - 30 dygn i frys

    - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad.

  • Anteckna provtagningstidpunkten på remiss.

Minsta volym

150 µL

Referensintervall

Barn Åldersintervall Referensintervall
  <18 år 102 - 535
Kommentar Referensintervallet avser primärt vuxna där prov tagits på morgonen (kl. 06:00 - 09:00). Ostressat morgonprov för P-Kortisol >350 nmol/L motsäger vanligen binjurebarkssvikt.
Referensintervallet beskrivs också gälla barn från 2 års ålder. För att mäta dygnets högsta värde på barn kan dock krävas prov från flera tidpunkter. Barn yngre än 6 månader kan sakna dygnsrytm.
Överväg diskussion med Barnendokrinolog.

 

Vuxna Åldersintervall Referensintervall
  ≥18 år 102 - 535
Kommentar Referensintervallet som anges gäller prov taget på morgonen kl. 06:00 - 09:00.
Ostressat morgonprov för P-kortisol >350 nmol/L motsäger vanligen binjurebarkssvikt.

Storhet och enhet

Substanskoncentration, nmol/L

Mätprincip

Immunkemisk metod 

Ackrediterad

Ja