Amikacin, S-

System

Serum

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 5 mL eller 7 mL serumrör utan gel (röd propp), kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Förprov (dalvärde) tas omedelbart före tillförsel av antibiotika, efterprov (toppvärde) cirka 1 timme efter avslutad injektion/infusion.
  • Tidpunkt för provtagningen skall anges och tidpunkt för senaste dos bör antecknas på remissen.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 7 dygn i kyl

     14 dygn i frys

    - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska serumet vara avpipetterat

Terapiområde

För terapeutiska målvärden se produktresumé amikacin och samråd med infektionskonsult.

Storhet och enhet

Masskoncentration, mg/L

Mätprincip

PETINIA (Partikelförstärkt turbidimetrisk inhiberingsimmunoassay)

Ackrediterad

Ja