Cannabismetaboliter (U-THC), screening, U-

Synonym

Tetrahydrocannabinol, hasch, marijuana, cannabis, THC


System

Urin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett för droganalyser i urin

Provtagning

Hantering och transport

Förvaras kylt. Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Efter analys sparas urinen i 2 månader.

Referensintervall

Normalt ej påvisbar.

Ej påvisbar (< 25 µg/L)

Storhet och enhet

Arbiträr koncentration, Ej påvisabar/Påvisbar

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja