Kreatinin, tU-

System

Urin, total/tid

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • Urinen samlas i graderad brun plastflaska med skruvlock (2,5 L eller 3,0 L) utan tillsats. Flaskan förvaras kallt under uppsamlingstiden. Volymen avläses på flaskans gradering.
  • Välblandad urin överföres till ett 7/6,5 mL rundbotten vakuumrör för urin, med tillhörande överföringsstrå
  • Anteckna volym och samlingstid på remissen.

Referensintervall

Kön   Flöde
Kvinnor   5,9 - 14,1 mmol/24h
Män   7,7 - 21,3 mmol/24h

Storhet och enhet

Substansflöde, mmol/24h

Mätprincip

Enzymatisk, Fotometri

Ackrediterad

Ja