Kortisol, P-, ACTH-stimulering

System

Patient

Synonym

Synacthen (tetrakosactid) test.

Remiss

Allmän remiss

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-Heparinrör med gel (Ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör
  • Angående provtagning och dosering se FASS.
  • Anteckna provtagningstidpunkten på rör och remiss.
  • OBS! Chockberedskap (se FASS)
  • Primäranalys: P-Kortisol

Minsta volym

150 µL

Referensintervall

Se FASS   

Storhet och enhet

Uttryckes genom P-Kortisol, substanskoncentration, nmol/L

Mätprincip

Se Primäranalys: P-Kortisol

Ackrediterad

Ja