LDL-kolesterol, P-

System

Plasma

Remiss

 • Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi
 • Ingår i Lipidstatus.

Provtagning

 • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.

 • Centrifugeras inom 3 timmar
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  - 5 dygn i kyl

  - 3 månader i lågfrys

  - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad.

Referensintervall

Barn

Ålder   Koncentration
0 - 1 år   0,45 - 3,9
1 - 5 år   1,5 - 4,0
6 - 10 år   1,5 - 3,7
11 - 14 år   1,4 - 4,2
15 - 20 år   1,4 - 4,2

Vuxna

Ålder   Koncentration
21 - 30 år   1,2 - 4,3
31 - 50 år   1,4 - 4,7
≥ 51 år   2,0 - 5,3

Storhet och enhet

mmol/L

Ackrediterad

Ja