Blodgaser, aB-

System

Artärblod

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Allmän remiss

Provtagning

  • Artärblod i speciell hepariniserad spruta, transporteras omedelbart till lab. Analys skall ske inom 30 minuter.

  • I blodgaser ingår analys av pH (37°C), pCO2 (37°C), pO2 (37°C), samt beräkning av standardbikarbonat, basöverskott (BE(ecv)) och syrgasmättnad (sO2).

Referensintervall

Typ   Storhet/enhet
aB-Standardbikarbonat   22 - 27 mmol/L
aB-Basöverskott   -3,0 - +3,0 mmol/L
aB-Vätejonakt, aB-pH  enh; <1 dag   saknas
aB-Vätejonakt, aB-pH  enh; ≥1 dag    7,35 - 7,45 pH enh
aB-Koldioxid, aB-PCO2; <18år   4,6 - 6,0 kPa
aB-Koldioxid, aB-PCO2; kvinnor   4,3 - 6,0 kPa
aB-Koldioxid, aB-PCO2; män   4,7 - 6,4 kPa
aB-Oxygen, aB-PO2; <2 dagar   saknas
aB-Oxygen, aB-PO2; 2 dagar-60år   11,0 - 14,4 kPa
aB-Oxygen, aB-PO2; >60 år   >10,6 kPa
aB-Hb-Syrgasmättnad; Hb(aB)-sO2   95 - 99 % beräknat värde

Storhet och enhet

kPa, mmol/L, pH-enh och % (se svar)

Mätprincip

Elektrometri

Ackrediterad

Nej