Buprenorfin, U-

Synonymer

Subutex, Suboxone, Temgesic, Bunalict, Buprefarm, Buvidal, Espranor, Norspan, Sixmo, Zubsolv


System

Urin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett för droganalyser i urin

Provtagning

Hantering och transport

Förvaras kylt. Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Efter analys sparas urinen i 2 månader.

Referensintervall

Normalt ej påvisbar.

Ej påvisbar (< 5 µg/L)

Storhet och enhet

Arbiträr koncentration, Ej påvisbar/Påvisbar

Mätprincip

Immunkemisk metod

Ackrediterad

Ja