Transferrinmättnad, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp. Kapillärprov i motsvarande mikrorör
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.
  • Järnmedicin bör sättas ut 1 dygn före provtagningen.
  • Transferrinmättnad beräknas med hjälp av Transferrin och järnvärdet.

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
1 - 5 år   0,07 - 0,44
6 - 9 år   0,17 - 0,42
10 - 14 år   0,02 - 0,40
14 - 18 år   0,06 - 0,33
18 - 50 år   0,10   0,50
> 50 år   0,15   0,50

Pojkar och män

Ålder   Koncentration
1 - 5 år   0,07 - 0,44
6 - 9 år   0,17 - 0,42
10 - 14 år   0,11 - 0,36
14 - 18 år   0,06 - 0,33
> 18 år   0,15   0,60

Mätprincip

Beräkning från järn- och transferrinkoncentrationen.

Ackrediterad

Ja