Procalcitonin, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi, lägg till på streckad rad under Kemi (ljusgrön)

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 24 timmar i rumstemperatur

    - 48 timmar i kyl

    - 15 dygn i frys

    - Rör som förvaras i >24 timmar eller i frys ska vara avpipetterade.

Referensintervall

Ålder /kön   Koncentration
0 - 6 timmar   <2
6 - 12 tim   <8
12 - 18 tim   <15
18 - 30 tim   <21
30 - 36 tim   <15
36 - 42 tim   <8
42 - 48 tim   <2
Äldre barn   <0,05
Kvinnor (>18 år)   <0,05
Män (>18 år)   <0,08

Storhet och enhet

Masskoncentration, µg/L

Mätprincip

Immunkemisk metod

Ackrediterad

Ja