Kokain, verifiering, U-

Synonymer

Bensoylekgonin, crack


Analysen avser bensoylekgonin (=kokainets huvudmetabolit).

System

Urin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. beställningsblankett för droganalyser i urin

Provtagning

Hantering och transport

Förvaras kylt. Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Efter analys sparas urinen i 2 månader.

Referensintervall

Normalt ej påvisbar.

Ej påvisbar (<100 µg/L)

Storhet och enhet

Masskoncentration, µg/L

Mätprincip

LC-MS/MS

Ackrediterad

Ja