Hemoglobin, F- (immunologisk)

System

Faeces

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • Reagenskit, Actim fecal Blood. Provburk innehållande 10 mL buffert.

Referensintervall

0 arb enh

Storhet och enhet

Masskoncentration, arb enh (0-1).

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Nej