Laktat, Pleuravätska-

System

Pleuravätska

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Allmän remiss

Provtagning

    • 7 mL EDTA-rör (lila propp). Fylls till hälften av fyllnadsvolymen.
    • Provet transporteras OMEDELBART till lab.
    • Centrifugeras inom 30 minuter.

Referensintervall

Referensintervall saknas

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

 

Ackrediterad

Nej