Fibrinogen, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

 • 1 fullt 2,7 mL eller 1,8 mL Natriumcitrat-rör (0,109 M, ljusblå propp).
  - Blanda noga för att undvika att koagel bildas.
  - Tid för provtagning måste anges

 • Hållbarhet helblod - primärrör (Ocentrifugerad och centrifugerad)
  - 4 timmar i rumstemperatur

 • Om plasma ska frysas, centrifugera i 2000g i 20 minuter med inbromsning 5 (halverad inbromsningstid). Pipettera av plasma ca 0,5 cm ovanför blodpelaren. För över till tomt plaströr och frys in direkt i -20 °C.

 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  Avpipetterad plasma - sekundär rör:
  - 4 timmar i rumstemperatur
  - 18 månader i frys (-20 °C)
  - 20 månader i frys (-80 °C)

Referensintervall

Vuxna 1,8 - 3,8 g/L

Barn (0-18 år) åldersberoende

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L

Mätprincip

Klottmetod/Koagulationspunktsdetekteringsmetod

Ackrediterad

Ja