Urea, P-

System

Plasma 

Remiss

 • Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

 • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  - 7 dygn i rumstemperatur

  - 7 dygn i kyl

  - 1 år i frys

  - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad. 

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
<6 mån   saknas
≥6 mån - <1 år   2,1 - 6,5
≥1 - <11 år   3,1 - 7,8
≥11 - <18 år   2,7 - 7,1
≥18 - <50 år   2,6 - 6,4
≥ 50 år   3,1 - 7,9

Pojkar och män

Ålder   Koncentration
<6 mån   saknas
≥6 mån - <1 år   2,1 - 6,5
≥1 - <11 år   3,1 - 7,8
≥11 - <18 år   2,7 - 7,1
≥18 - <50 år   3,2 - 8,1
≥ 50 år   3,5 - 8,2

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Enzymatisk fotometrisk metod

Ackrediterad

Ja