Transferrin, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi
Ingår i Järngrupp

Provtagning

 • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  - 4 månader i rumstemperatur

  - 8 månader i kyl

  - 6 månader i frys

  - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad.

  • TIBC och Transferrinmättnad beräknas när de beställs tillsammans med Transferrin och järn.
  • TIBC korrelerar linjärt med transferrin och beräknas enligt formeln Transferrin x 25,1
  • Transferrinmättand beräknas som 
   P-Järn / P-TIBC.
  • Vid järnbrist ses ökad transferrinnivå och låg transferrinmättnad till under 15%. Vid abnormt stora järndepåer är koncentrationen av transferrin normal men transferrinmättnaden är mer än 80%. 

   

Referensintervall

Ålder   Koncentration
0 - <9 v   1,0 - 2,2
9v - <1 år   1,1 - 3,2
1 - 18 år   2,2 - 3,4
Vuxna   1,9 - 3,3

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L

Mätprincip

Immunkemisk metod

Ackrediterad

Ja