Trombocyter, B- (B-TPK)

System

Helblod 

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 5 mL EDTA-rör (lila kork). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.

  • Hållbarhet och förvaring:

       - 36 timmar i rumstemperatur eller kyla.
       - Kapillärprov 24 timmar i rumstemperatur eller kyla. 
       - Prover som analyserats >12 timmar efter provtagning kan ge falskt
         för lågt värde.

Referensintervall

Åldersintervall Referensintervall  Referensintervall 
  Flickor
Pojkar
<14 d 97 - 532 97 - 532
14 d - <2 m 125 - 662 125 - 662
2 - <6 m 176 - 702 176 - 702
6 m - <11 år 210 - 590 210 - 590
11 - <18 år 190 - 460 190 - 460
  Kvinnor Män
18 år 165 - 387 145 - 348

 

 

 

 

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 109/L

Mätprincip

Räkning, mikroskopi/ljusspridning/impedansmätning 

Ackrediterad

Ja