TSH, P-

System

Plasma

Synonym

Tyroideastimulerande hormon. Tyrotropin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

- 7 dygn i kyl

- 6 månader i frys

Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad.

  • För slutenvården beställs TSH och T4, fritt tillsammans.

Minsta volym

400 µL plasma

Referensintervall

Åldersintervall Referensintervall Referensintervall
  Flickor Pojkar
0 - <2 m 1,1 - 5,5 1,1 - 6,3
2 - <12 m 1,1 -4,5 0,96 - 4,9
1 - <2 år 1,0 - 4,4 0,93 - 4,8
2  - <5 år 0,85 - 4,1 0,83 - 4,4
5 - <10 år 0,89 - 4,1 0,81 - 4,1
10 - <15 år 0,67 - 3,7 0,79 - 4,0
15 - <20 år 0,47 - 3,6 0,55 - 3,6
20 år 0,4 - 3,7 0,4 - 3,7

 

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mIE/L. 

Mätprincip

Immunkemisk metod.

Ackrediterad

Ja