Erytrocyter, B- (B-EPK)

System

Helblod

Remiss

  • Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi
  • Ingår i grupp Blodstatus

Provtagning

  • 5 mL EDTA-rör (lila kork). Kapillärprov i motsvarande mikrorör. 
  • Hållbarhet och förvaring:

       - 36 timmar i rumstemperatur eller kyla.
       - Kapillärprov 24 timmar i rumstemperatur eller kyla.

Referensintervall

Åldersintervall Referensintervall Referensintervall
  Flickor
Pojkar
<1 d 3,9 - 5,5 3,9 - 5,5
1 - <4 d 4,0 - 6,6 4,0 - 6,6
4 - <10 d 3,9 - 6,3 3,9 - 6,3
10 d - <3 v 3,6 - 6,2 3,6 - 6,2
3 v -  <6 v 3,0 - 5,4 3,0 - 5,4
6 v - <3 m 2,7 - 4,9 2,7 - 4,9
3 - <6 m 3,1 - 4,5 3,1 - 4,5
6 m -  <2 år 3,7 - 5,3 3,7 - 5,3
2 - <6 år 3,9 - 5,3 3,9 - 5,3
6 - <12 år 4,0 - 5,2 4,0 - 5,2
12 - <18 år 4,1 - 5,1 4,5 - 5,3
  Kvinnor Män
 18 år 3,9 - 5,2 4,2 - 5,7

 

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, x 1012/L

Mätprincip

Räkning, ljusspridning/impedansmätning

Ackrediterad

Ja