Proteinelfores, S-

System

Serum 

Synonym

Proteiner, fraktionerade  

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi
Ange kortfattat anamnes samt frågeställning på remissen. Ange även aktuellt mätvärde på B-SR, P-CRP, P-Kreatinin och ev. medicinering med steroider, cytostatika och östrogener.

Beställning i Melior: S-Proteinbedömning 

Provtagning

  • 7 mL serumrör med gel, guldgul propp. Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Resultaten bedöms och utlåtande skrivs av laboratorieläkare.

Minsta volym

500 µL serum

Referensintervall

Se bedömning vid läkarutlåtande

Storhet och enhet

Masskoncentration, relativ.
Visuell bedömning

Mätprincip

Zonelektrofores

Ackrediterad

Ja