GHB (screen), U-

Synonym

4-Hydroxysmörsyra, gamma-Hydroxybutyrat, GBL, Xyrem, Natriumoxibat, Arixobat


System

Urin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. beställningsblankett för droganalyser i urin.

Provtagning

Hantering och transport

Förvaras kylt. Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Efter analys sparas urinen i 2 månader.

Referensintervall

Normalt ej påvisbar.

Ej påvisbar (<10 mg/L)

Storhet och enhet

Arbiträr koncentration, Ej påvisbar/Påvisbar

Mätprincip

Immunkemisk metod

Ackrediterad

Nej