LD, S-

System

Serum

Synonym

Laktatdehydrogenas (E.C.1.1.1.27)

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL serumrör med gel (guldgul kork). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.

  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 7 dygn i rumstemperatur

    - 4 dygn i kyl

    - 6 veckor i frys

    - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska serumet vara avpipetterat.

Minsta volym

100 µL

Referensintervall

Ålder   Koncentration
0 - <15 dagar   5,2 - 20,8
≥15 dagar - <6 månader   saknas
≥6 månader - <4 år   2,2 - 4,9
≥4 - <9 år   2,0 - 4,1
≥9 - <18 år   1,9 - 4,3
≥18 - <70 år   1,8 - 3,4
≥70 år   1,9 - 4,2

Storhet och enhet

Enzymaktivitetskoncentration, µkat/L

Mätprincip

Enzymatisk fotometri 

Ackrediterad

Ja