Leukocyter, Pkv-

System

Perikardievätska

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Allmän remiss

Provtagning

  • Minst 1 mL perikardievätska i EDTA-rör, lila/svart propp.
  • Provet transporteras snarast till lab. Ej rörpost.

Referensintervall

Se svar

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 10**6/L

Mätprincip

  • Räkning, mikroskopi. 
  • Svar ges även på antal polynukleära leukocyter.

Ackrediterad

Nej