non-HDL, P-

System

Plasma

Remiss

 • Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi
 • Ingår i Lipidstatus.

Provtagning

 • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön kork). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  Plasma som har avpipetterats inom 48h efter provtagning är hållbar:

  - 7 dygn i rumstemperatur

  - 7 dygn i kyl

  - 3 månader i frys

  - Rör som förvarats i frys ska vara avpipetterade.

 • Non-HDL beräknas Kolesterol – HDL.
 • Non-HDL beställs alltid som grupp där kolesterol och HDL ingår.

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
0 - <1 år   0,72 - 5,2
≥1 - <10 år      2,1 - 4,3
≥10 - <18 år   1,7 - 4,0
≥18 – <30 år   1,6 – 4,7
≥30 – <50 år   1,9 – 5,1
≥50 år
  2,4 – 6,3

Pojkar och män   

Ålder   Koncentration
0 - <1 år   0,72 - 5,2
≥1 - <10 år       1,8 - 3,7
≥10 - <18 år   1,7 - 4,0
≥18 – <30 år   1,7 - 5,0
≥30 – <50 år   2,0 - 6,1
≥50 år   2,5 - 6,2

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Beräkning

Ackrediterad

Ja