Testosteron, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön kork). Kapillärprov i motsvarande mikrorör
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 7 dygn i kyl

    - Vid längre förvaring fryses plasma.

    - Då rör ska förvaras >8 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad

Referensintervall

Kvinnor

Ålder   Koncentration
21 - 49 år   0,5 - 1,9
50 år   0,4 - 1,2

Män

Ålder   Koncentration
21 - 49 år   8,3 - 30
≥ 50 år   7,6- 25

Storhet och enhet

Substanskoncentration, nmol/L

Mätprincip

Immunkemisk metod

Ackrediterad

Ja