Sediment, U-

System

Urin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Allmän remiss

Tid för inlämning

Önskas analys under jourtid ska överenskommelse med laboratoriepersonal ske, eftersom kompetensen inte finns under alla arbetspass.

Provtagning

  • 10 mL nykastad urin i koniskt centrifugrör av plast.
  • Provet skall analyseras inom 1,5 h.
  • Kan kylförvaras i max 4 timmar.
  • Analysen bör endast beställas för påvisande av cylindrar.

Referensintervall

Typ   Koncentration
Cylindrar   0/synf. (hyalina)
Erytrocyter   < 3/synf.
Leukocyter   < 3/synf.

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, antal/synfält.

Mätprincip

Räkning, mikroskopi. Semikvantitativ metod

Ackrediterad

Nej