hCG + betakedja, S-

System  

Serum

Synonym

Koriogonadotropin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL serumrör med gel (guldgul propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör

  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 3 dygn i kyl

     12 månader i frys

    - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska serumet vara avpipetterat

Referensintervall

Män: <2,6 IE/L

Kvinnor: <5,3 IE/L för icke gravid. Efter menopaus: <8,3 IE/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, IE/L.

Mätprincip

Immunokemisk metod.

Ackrediterad

Ja