Folat, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön kork). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 7 dygn i kyl

    - 30 dygn i frys

    - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad.

  • Ljuskänsligt, proverna ska skyddas från ljus.

Minsta volym

200 µL plasma

Referensintervall

7,0 - 46 nmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, nmol/L

Mätprincip

Immunkemisk metod

Ackrediterad

Ja