Prolaktin, S-; Prolaktin lågmolekylärt, S-

System

Serum  

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi 

Provtagning

  • 7mL eller 5 mL serumrör med gel (guldgul kork).
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 7 dygn i kyl

     Längre förvaring i frys

    - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska serumet vara avpipetterat.

  • Vid förhöjda prolaktinnivåer kan makroprolaktinutredning med PEG-fällning beställas enskilt. Analys av lågmolekylärt Prolaktin/PEG-fällning utförs endast efter separat beställning (serumrör).
  • Prolaktinnivåer följer en dygnsrytm med normalt högsta värden under natten. För att undvika icke representativa falskt förhöjda nivåer bör prov tas på förmiddagen tidigast 3-4 timmar efter uppvaknandet och helst efter ca 20 minuters vila. Prov bör inte tas inom två timmar efter måltid, eller i samband med stress, eller efter fysisk ansträngning.

Referensintervall

Prolaktin      
<6 månader   Saknas
6 månader - <2 år   89 - 553
2 - <10 år   85 - 404
10 - <18 år   89 - 532
Kvinnor ≥18 år   63 - 561
Män ≥18 år   58 - 419
     
Prolaktin lågmolekylärt (Post-PEG)
Barn   Saknas
Kvinnor >18 år   39 - 422                           
Män >18 år   32 - 309

 

Storhet och enhet

Masskoncentration, mIE/L   

Mätprincip

Immunkemisk metod   

Ackrediterad

Ja