Oxikodon, verifiering, U-

Synonym

OxyContin, OxyNorm, Targiniq, Lindoxa, Armoneve, Enoxy Depot

System

Urin

Remiss

Beställs elektroniskt alternativt Beställningsblankett för droganalyser i urin

Provtagning

Hantering och transport

Förvaras kylt. Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Efter analys sparas urinen i 2 månader.

Referensintervall

Normalt ej påvisbar.

Ej påvisbar (< 300 µg/L)

Storhet och enhet

Masskoncentration, µg/L

Mätprincip

LC-MS/MS

Ackrediterad

Ja