S-100 B, S-

System

Serum

Synonym

Protein S-100

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Allmän remiss

Provtagning

  • 7 mL aller 5 mL serumrör med gel, guldgul propp. Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Serum i gelrör är hållbart 8 timmar i 15-25°C, därefter måste serum avskiljas. Hållbarhet: 2 dagar vid 2-8°C, 3 månader vid -20°C
  • Plasma kan ej användas!

Referensintervall

< 0,10 µg/L 

Enhet

 µg/L 

Mätprincip

 

Ackrediterad

Ja