Celler, morfologi, benmärg- (benmärgsbedömning)

System

Benmärg

Remiss

Benmärgsundersökning

Provtagning

  • Minst 7 utstryk av benmärg.
  • + 3 mL venblod i EDTA-rör, lila/svart propp.

Referensintervall

Se svar

Storhet och enhet

Antalsfraktion, procent

Mätprincip

Räkning, mikroskopi

Ackrediterad

Nej