APT-tid (OFH), P-

System

Plasma

Synonym

Aktiverad partiell tromboplastintid ofraktionerat heparin

Remiss

Allmän remiss

Provtagning

  • 1 fullt 2,7 mL eller 1,8 mL Natriumcitrat-rör (0,109M, ljusblå propp).
    - Blanda försiktigt men noga för att undvika att koagel bildas.
  • Använd allmänremiss märkt med patient-id, datum, provtagningstid och information om heparinbehandling.

  • Provet får inte skickas med rörposten eller Tempus, utan lämnas direkt hand i hand på provinlämningen.

  • Provet transporteras till lab OMEDELBART efter provtagning, och skall analyseras inom 1 timma.

  • Centrifugeras i 3000g i 9 min med inbromsning 5.

Referensintervall

<11 dagar; åldersberoende

>11 dagar; 24 - 32 s

Storhet och enhet

Koagelbildningstid, s

Mätprincip

Klottmetod

Ackrediterad

Ja