Protein, P-

System

Plasma

Synonym

Totalprotein

Remiss

 • Beställs elektroniskt alt. Allmän remiss

Provtagning   

 • 5 mL eller 7 mL Li-Heparinrör med gel (ljusgrön kork). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.

 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - 7 dygn i rumstemperatur
  - 7 dygn i kyl
  - 3 månader i frys

  Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara
  avpipetterad.

Referensintervall     

Ålder   Koncentration
0 - 14 dagar   53 - 83
15 dagar- <1år   44 - 71
1 - <6 år   61 - 75
6 - <9 år   64 - 77
9 - <18 år   65 - 81 
≥18 år   62 - 78


Enhet

g/L  

Mätprincip

Fotometri  

Ackrediterad

Ja