IgG, S-

System

Serum

Synonym

Immunglobulin G

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

 • 7 mL serumrör med gel (guldgul propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  - 4 månader i 20-25 °C

  - 8 månader i 2-8 °C

   8 månader i -20 °C

  - Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20 °C ska vara avpipetterade.

 • Undvik att frysa och tina proverna upprepade gånger för att minimera potentiell proteinnedbrytning.

Referensintervall

Ålder   Koncentration
<3 v   9 - 18
3 v - <6 v   6 - 13
6 v - <3 mån   4 - 10
3 - <6 mån   2,5 - 9
6 - <9 mån   2 - 9
9 - <12 mån   3 - 10
1 - <2 år   3,5 - 10,5
2 - <3 år   5 - 12
3 - <4 år   6 - 14
4 - <5 år   7 - 15
5 - <10 år   7 - 16
10 - <15 år   7 - 16
15 - <18 år   6,7 - 15
≥ 18 år   6,7 - 15

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L

Mätprincip

Immunturbidimetri

Ackrediterad

Ja