Leukocyter, Csv-

System

Cerebrospinalvätska

Remiss

  • Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi
  • Ingår i Csv-Celler

Provtagning

  • 2 mL cerebrospinalvätska i polypropylenrör (plaströr) med skruvpropp.
  • Provet transporteras OMEDELBART till lab. OBS! Ej rörpost.
  • Se även Csv-Celler

Referensintervall

< 5 · 10**6/L

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 10**6/L

Mätprincip

Räkning, mikroskopi/partikelräknare

Ackrediterad

Nej