LH (Lutropin), P-

System

Plasma

Synonym

Luteiniserande hormon. Lutropin 

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön kork). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 3 dygn i rumstemperatur

    - 5 dygn i kyl

    - 1 år i frys

    - Då rör ska förvaras >24 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad.

Minsta volym

200 µL  

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder Koncentration
4 dagar - 2 mån <2,5
3 - 11 mån <1,3
1 - 9 år <0,4
10 - 12 år <4,4
13 - 14 år 0,4 - 6,5
15 - 16 år <13,2
17 - 18 år <8,5
Fas Koncentration
Follikulär fas 1,8 - 12
Cykelns mitt 7,6 - 89
Luteal fas 0,56 - 14
Postmenopaus 5,2 - 62

Pojkar och män

Ålder Koncentration
4 dagar - 2 mån 0,2 - 3,8
3 - 11 mån <3,0
1 - 9 år <0,4
10 - 12 år <4,4
13 - 14 år <4,2
15 - 16 år 0,8 - 4,8
17 - 18 år 0,9 - 7,1
Vuxna 0,57 - 12

Approximativa gränser för olika Tanner-stadier

Flickor Koncentration
Stadie I <0,2
Stadie II <2,4
Stadie III <7,5
Stadie VI 0,3 - 6,7
Stadie V 0,4 - 21

 

Pojkar Koncentration
Stadie I <1,3
Stadie II <1,3
Stadie III <2,4
Stadie VI <5,0
Stadie V 0,6 - 5,9

Storhet och enhet

Substanskoncentration, IE/L

Mätprincip

Immunkemisk metod

Ackrediterad

Ja