Leukocyter, CAPD/Dv/PE-

System

Peritonealvätska

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Allmän remiss

Provtagning

 • 3 mL peritonealvätska i EDTA-rör, lila/svart propp.
 • Provet transporteras snarast till lab. Ej rörpost.

Referensintervall

Se svar

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, x 109/L

Mätprincip

Räkning, mikroskopi/partikelräknare 

Vid Dv(PD)-Leukocyter >0,1 x 109/L utförs differentialräkning:

  • Dv(PD)-Neutrofila gran
  • Dv(PD)-Lymf
  • Dv(PD)-Mono
  • Dv(PD)-Eos
  • Dv(PD)-Baso

Ackrediterad

Nej