Interleukin 6, P-

System

Plasma

Synonym

IL-6

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp. Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.

Referensintervall

Medicinsk bedömning utförs av resp. kliniker 

Storhet och enhet

Masskoncentration, ng/L

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja