Leukocyter, Asc-

System

Ascites

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Allmän remiss

Provtagning

  • Minst 1 mL ascites i  EDTA-rör, lila/svart propp.
  • Provet transporteras snarast till laboratoriet. Ej rörpost.

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 10**6/L

Mätprincip

  • Räkning, mikroskopi
  • Svar ges även på antal polynukleära leukocyter.

Ackrediterad

Nej