Antitrombin, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

 • 1 fullt 2,7 mL eller 1,8 mL Natriumcitrat-rör (0,109M, ljusblå propp).
  - Blanda noga för att undvika att koagel bildas.
  - Tid för provtagning måste anges.
  - Transport av primärrör skall ske i rumstemperatur.

 • Hållbarhet i primärrör (centrifugerad eller ocentrifugerad). 
  - 4 timmar i rumstemperatur
 • Om plasma ska frysas, centrifugera i 2000g i 20 minuter med inbromsning 5 (halverad inbromsningstid). Pipettera av plasma ca 0,5 cm ovanför blodpelaren. För över till tomt plaströr och frys in direkt i -20 °C.
  Provet bör transporteras med kolsyreis i frigolitlåda. alternativt i frysbehållare, till laboratoriet.

 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering (avpipetterad plasma):
  - 4 timmar i rumstemperatur
  - 24 månader i frys (-20 eller -80 °C)

Referensintervall

Ålder   Koncentration
<6 dagar   0,39- 0,93
6 - <30 dagar   0,48 - 1,08
30 dagar - <18 år   0,80 - 1,20
Vuxna ( ≥18 år)   0,80 - 1,20

Storhet och enhet

Arbiträr substanskoncentration, kIE/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja

Viktig information

Metoden ger falskt för höga värden hos patienter som behandlas med dabigatran (trombinhämmnare)