Progesteron, P-

System

Plasma 

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi 

Provtagning

  • 7 mL eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 10 dygn i kyl

    - 6 månader i frys

    - Då rör ska förvaras >24 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad.

Minsta volym

150 µL  

Referensintervall

Kvinnor
Fas Dagar från LH-topp  Koncentration
Tidig follikulär -15 till -6 0,3 - 2,0
Sen follikulär -5 till -1 0,3 - 1,6
LH topp 0 1,2 - 4,2
Tidig luteal +1 till +4  3,1 - 40
Mellan luteal +5 till +9 21 - 55
Sen luteal +10 till +14 1,9 - 50
 
Män   0,6

Storhet och enhet

Substanskoncentration, nmol/L  

Mätprincip

Immunkemisk metod  

Ackrediterad

Ja