Ceruloplasmin, S-

System

Serum

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 5 mL eller 7 mL serumrör med gel (guldgul propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.

  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 8 dygn i rumstemperatur

    - 2 veckor i kyl

    - 3 månader i frys

    - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska serumet vara avpipetterat

Minsta volym

500 µL serum

Referensintervall

Vuxna 0,20-0,60
Barn Saknas

 

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L

Mätprincip

Immunturbidimetrisk metod

Ackrediterad

Ja