NSE, S-

System

Serum

Synonym

Neuronspecifikt enolas

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Allmän remiss

Provtagning

 • 7 mL eller 5 mL serumrör med gel, guldgul propp. Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
 • Hållbarhet och förvaring ocentrifugerat:

  - 1 timme i 20-25 ˚C

 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  - 2 dagar 20-25 ˚C

  - 5 dagar 2-8 ˚C

   3 månader -20 ˚C Frys endast en gång

  - Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20 ˚C ska vara avpipetterade

 • Specialhantering: 
  - Rör som innehåller separationsgel bör vara helt fyllda.

Referensintervall

Ålder   Koncentration
Barn <18 år   Saknas
Vuxna ≥18 år   <16 µg/L  

 

Storhet och enhet

Masskoncentration, µg/L

Mätprincip

Elektrokemiluminiscensimmunanalys ”ECLIA”

Ackrediterad

Ja